IBAN NL41 RBRB 0706 6489 51 ten name van BC DES EXLOO

Bestuur Bridgeclub DES Exloo - Drenthe

BESTUURSLEDEN
Voorzitter:: Dhr. J.Ziengs, tel. 0591 - 548011
Vice-voorzitter:en notulist Dhr. L. Duisterhout, 0591-514234
Secretaris: Dhr. J.Ziengs, tel. 0591 - 548011
Penningmeester: Mv. J. Ziengs. tel .0591- 548011
Bestuurslid.:. Mv. A. Folkerts. tel. 0599 - 235302
Bestuurslid/
Mv. F. Wolf, tel. 0591 - 549924


Vanaf heden.
Bridgeclub DES Exloo
Rek.nr. IBAN NL41 RBRB 0706 6489 51 t.n.v.B.C.Des Exloo


Contributie per jaar 20 euro per lid.
Inschrijving nieuw lid 7 euro

KADER;
Arbiters:
dhr. R. van Beusekom, mv. A. Folkerts, , mv A. Super.

Wedstrijdleiding:
Mv. A.Folkerts. tel. 0599-235302.alicefolkerts@hetnet.nl
Dhr. G. de Leeuw tel..0599-234645.gedeleeuw@gmail.com
Mv..J.van Overvest. tel. 0591-513236.vanovervest@ziggo.nl
Dhr. luuk Duisterhout tel 0591-514234 Lduisterhout@hetnet.nl

PRIJZENCOMMISSIE. Mv. G. Bruins, Mv .A. Veenema

ZIEKENCOMMISSIE Mv. F.Wolf, Mv. J.Ziengs.

Webmaster.
Mv. A. Folkerts. alicefolkerts@hetnet.nl