Nieuws Bridgeclub DES Exloo


BC DES LEDENVERGADERING 2 MEI 2019
Afsluiting seizoen 2018-2019.

Donderdag 2 mei j.l. heeft bridgeclub DES Exloo het seizoen 2018-2019 afgesloten met de algemene ledenvergadering gevolgd door een geanimeerde slotdrive.

In tegenstelling tot voorgaande jaren was er een grote belangstelling.
Of de oorzaak nu ligt bij de belangrijke besluiten die in de ledenvergadering aan de orde kwamen of aan de slotdrive laat ik maar in het midden.

Een belangrijk punt in de ledenvergadering was het voorstel van het bestuur om de bridgeclub DES Exloo aan te laten sluiten bij de N.B.B., de Nedelandse Bridge Bond.
Met algemene stemmen werd dit voorstel door de aanwezige leden aangenomen zodat DES Exloo met ingang van het seizoen 2019-2020 is aangesloten bij de N.B.B.

Bij de bestuursverkiezing werd na een bestuurscarriere van ruim 20 jaar afscheid genomen van Fiena Wolf. Fiena werd heel hartelijk bedankt voor al het werk wat zij in die periode van 20 jaar voor haar bridgeclub heeft gedaan en er werd haar een mooi boeket bloemen aangeboden.
Het is heel fijn dat Trijnie Feringa zich bereid heeft verklaard om toe te treden tot het bestuur en de plaats van Fiena over te nemen. Namens het bestuur wens ik Trijnie van harte welkom en een goede tijd in het bestuur.

Tot slot is door het bestuur voorgesteld om onze wedstrijdleider Alice Folkerts tot erelid van de bridgeclub DES Exloo te benoemen omdat zij ruim 15 jaar met hart en ziel zich heeft ingezet voor haar club. Dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen en Alice werd de bijbehorende oorkonde en een pen met inscriptie aangeboden.

De bridgeclub DES Exloo heeft na deze vergadering nu 3 ereleden, te weten Loes Abels, Alice Folkerts en Arend Tijmes en we zijn trots op hen.
Op het eind van de vergadering werden de attenties en prijzen uitgereikt en kon er na ruim een half uur begonnen worden met datgene waarvoor we eigenlijk kwamen,
bridge.

Namens het bestuur,
Jaap Ziengs, voorzitter
.


Kampioenen DES 1.
Annie en Jan Brouwer met een totaalstand van 163,47%
2e Hennie Meijer en Jaap Ziengs met 160,36%.
3e Arend Tijmes en Gezinus de Leeuw. 158,62%.

Kampioenen DES 2.
. 1e Annie en Jan Brouwer met 168,60%
2e Arend Tijmes en Gezinus de Leeuw. 165.05%
3e Fiena Wolf en Lenie Blaauw
. 160,74%

Slemcompetitie Competiti
e: DES 1
Alle competitieronden

(1) Alice Folkerts & Ruud v.d. Berg 13.050 0
(2) Dina Paas & Edith van Bruggen 8.180 0
(3) Hennie Meijer & Jaap Ziengs 7.970 0

Slemcompetitie DES 2
Alle competitieronden
(1) Fiena Wolf & Leny Blaauw. 5.310 0
(2) Petra Visser & Co Glazenburg. 3.870 0
(3) Didi van Aacken & Loes Abels.3.850 0

Afmelden:Seizoen 2019 - 2020
Beide lijnen voor 12.00 uur op de speeldag.

DES 1:
Bij Alice Folkerts tel.0599-235302
email: alicefolkerts@hetnet.nl
of.........!
Joke van Overvest tel. 0591-513236
e-mail: vanovervest@ziggo.nl

DES 2
Gezinus de Leeuw tel. 0599- 234645
e-mail: gedeleeuw@gmail.com

of....!
Luuk Duisterhout. Tel. 0591-514234
e-mail: l.duisterhout@hetnet.nl.